KARTEAM kuruluşu

BASIN BİLDİRİSİ

(KOBİ’lerin ürünleri KARTEAM garantisi altında)

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)‘nın Mali Destek Programı çerçevesinde desteklediği Kocaeli Üniversitesinin yürütücülüğünü yapacağı Kartepe Test Ve Araştırma Merkezi (KARTEAM)’ in oluşturulması adlı proje sözleşmesi imzalandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 2016 yılı “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ile ilgili çağrı kapsamında hazırlanan “Kartepe Test ve Araştırma Merkezi’nin (KARTEAM) Oluşturulması” adlı, Kocaeli Üniversitesi’nin yürütücülüğünü ve Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) ortağı olduğu proje, MARKA tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Projenin bütçesi yaklaşık 1 milyon TL ve süresi 24 aydır. Bütçenin %75’i MARKA tarafından karşılanacaktır. Proje kapsamında yaklaşık 750 bin TL değerinde muhtelif malzeme muayene-test cihaz ve ekipmanları satın alınacaktır. Kartepe ilçesinde bulunan Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu’nun laboratuvarları kullanılarak oluşturulacak KARTEAM, özellikle Doğu Marmara bölgesindeki otomotiv yan sanayi, metal işleme ve kaynaklı imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların malzeme muayene ve Ar-Ge alanlarında ortak kullanım merkezi olacaktır. Proje süresince ve sonrasında KARTEAM’in işleyişinde üniversitemiz akademisyenleri bizzat görev alacaklardır. Bu yönüyle KARTEAM’in üniversitemizin bölgemiz sanayicilerine hizmet noktasında çok önem verdiği üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacak örnek bir proje olması hedeflenmektedir.

Projenin hazırlık süresinde Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) desteği ile bölgemiz sanayicilerinin hangi testlere ihtiyaç duyduğu kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Proje kapsamında satın alınacak cihaz ve ekipmanlar bu ihtiyaç analizine uygun şekilde planlanmıştır. KARTEAM bünyesinde bir adet hizmet ofisi ve 3 birim oluşturulacaktır. Bu birimlerde aşağıda belirtilen testler yapılabilecek ve hizmetler verilebilecektir;

  • Tahribatsız Muayene Birimi: Spektro analiz, Sıvı penetrant, manyetik parçacık, ultrasonik muayene, sertlik ölçme, , yüzey pürüzlülüğü ölçme v.b.
  • Tahribatlı Muayene Birimi: Çekme-basma-yorulma testleri, çentik darbe, kırılma, mikro-makro yapı görüntüleme v.b.
  • Numune Hazırlama Birimi: Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda standartlara uygun test numuneleri hazırlama…

Bunlara ilave olarak KARTEAM organizasyonunda yer alan Üniversitemizin alanlarında söz sahibi akademisyenlerin oluşturduğu

Akademik Kurul ile ;

Firmaların rekabet gücünü artırmak ve yenilikçi üretim yapmaya teşvik etmek için test sonuçlarının akademik olarak yorumlanması hizmeti

Yeni projelerde sorunsuz bir imalat süreci için imalat öncesi uygun malzeme ve üretim parametrelerinin belirlenmesi hizmeti (yöntem prototipleme) hizmetleri verilecektir.

KARTEAM hizmetleri ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile standartlaştırılarak izlenebilirliği sağlanacaktır. Ayrıca proje süresi içerisinde TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu süreci başlatılarak devamında KARTEAM’in akredite bir laboratuvar olması hedeflenmektedir.

Projenin hazırlanmasında başta proje ortağı Kocaeli Sanayi Odası’na, Kartepe Sanayici ve İşadamları Derneğine (KATSİAD), Bölgedeki sanayicilerimize ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOU-TTO) yetkililerine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. KARTEAM’in ülke sanayisine faydalar getirmesini temenni ederiz.

Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR

Proje Yürütücüsü