FAALİYET ALANLARI

KARTEAM TS ISO EN 17025 Kapsamında Çalışılacak Standartlar

Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler

Deneyin Adı

Deney Metodu

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

Çekme deneyi Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu

EN ISO 6892-1

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

Çekme Deneyi: Enine

EN ISO 4136

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

Eğme deneyi

EN ISO 5173

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

Makro ve Mikroskobik Test

EN17639

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

Sertlik deneyi

EN 9015-1-2,

EN ISO 6507-1,

EN ISO 6508,

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

Çentik Darbe Testi

Charpy

EN 9016                              EN 148-1

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

Spektral Analiz

Karbon ve Düşük alaşımlı ASTM 415

KARTEAM TS ISO EN 17020:2012 Kapsamında Çalışılacak Standartlar

Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler

Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler

Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

 Gözle Muayene (VT)

TS EN ISO 5817,
TS EN ISO 17637,

TS EN ISO 10042+AC

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

Sıvı Penetrant Muayenesi (PT) 

TS EN ISO 5817

TS EN ISO 3452-1,
TS EN ISO 23277,
TS EN 10228-2,

TS EN 1371-1

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)

TS EN ISO 17638,

TS EN ISO 23278,
TS EN 1369

TS EN 10228-1,

TS EN ISO 5817

Metalik ve Kaynaklı malzemeler

Ultrasonik Muayene (UT)

TS EN ISO 5817

TS EN 10160

TS EN 10228-3

TS EN ISO 22825

(TS EN ISO 23279)

TS EN ISO 11666

TS EN ISO 17640

TS EN 12680-1